Góp ý Liên hệ  
Khoa khám bệnh

- Trưởng khoa - Phòng khám số 1: BSCKI Phạm Thị Đông .

- Cấp cứu:  BSCKI Bùi Thị Đàm.

- Phòng khám số 1: BSCKI Trần Thị Thanh.

- Phòng khám số 2: BSCKI Trần Thị Điềm.

- Điều dưỡng: 01.

- Nữ hộ sinh: 02.

 

02273.731.688