Góp ý Liên hệ  
Khoa Gây mê - Phẫu thuật

Khoa Gây mê - Phẫu thuật: 8 giường

- Trưởng khoa: BS CKGMHS Trần Anh Tuấn.

- Bác sỹ : BSCKI Nguyễn Thị Tâm.

                   Bác sỹ ThS Nguyễn Đặng Xứng.

                   BS Đinh Thị Thanh Vân.

  - Điều dưỡng: 07

 

 

 

02273.731.688