Góp ý Liên hệ  
Khoa cận lâm sàng

- Trưởng khoa: BSCKI Lương Thị Thơm

- BSCKI Tô Khánh Linh

- BSCKI Trần Ngọc Vững 

- BSCK Siêu Âm Đào Văn Lý.

- KTV điện quang: 01

- KTV Xét nghiệm : 04

- Điều dưỡng: 02

02273.731.688