Góp ý Liên hệ  
Khoa dược

- Trưởng khoa: Dược sỹ ĐH  Nguyễn Thái Sơn

- Dược sỹ Đại học: 1

- Dược sỹ Trung học: 1

02273.731.688