Góp ý Liên hệ  
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hệ thống trang thiết bị hiện đại 

 Khoa gồm 03 tổ:

       Tổ hành chính – giám sát.
       Tổ dụng cụ - tiếp liệu thanh trùng
       Tổ đồ vải giặt là. 

 

02273.731.688