Góp ý Liên hệ  
Tính ngày dự sinh

Để tính ngày dự sinh, bạn hãy nhập ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối vào ô đầu và ô 2 chọn phương pháp tính (40 tuần) nhé!


Cột kết quả đầu tiên là ngày bạn mang thai.
Cột kết quả thứ 2 là ngày dự sinh nhé!

02273.731.688