Góp ý Liên hệ  
Tính tuổi thai nhi

Tuổi thai(AOG) là số tuần mang thai kéo dài hoặc độ tuổi của thai kỳ. Nói cách khác, nó là số tuần một em bé đã được trong tử cung.Công thức dựa trên ngày kinh cuối và độ dài của chu kỳ . Sử dụng công thức này để tính tuổi thai của bạn.

02273.731.688