Góp ý Liên hệ  
Tính ngày dự sinh
Bảng tính ngày dự sinh của chúng tôi sẽ thực hiện các phép tính, giúp hướng dẫn cho bạn dự đoán ngày bé sẽ chào đời. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng phần lớn các bé đều chào đời trễ hơn dự kiến, và chỉ có khoảng 5% hay 6% phụ nữ sinh con vào đúng ngày dự sinh.
Vui lòng nhập ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối
Ngày Tháng Năm
Điều chỉnh kỳ kinh: Nếu bạn biết kỳ kinh của mình ngắn hơn hoặc dài hơn 28 ngày thì hãy điều chỉnh con số dưới đây.

Ngày dự kiến sinh của bạn là: ngày tháng năm

 

 

 

02273.731.688