Giới thiệu đội ngũ bác sĩ

 

22 kết quả

BSCKII. Đoàn Duy Mạnh

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản An Đức

BSCKI. Phạm Quang Huy

Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản An Đức

BSCKII Phan Quang Mác

Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản An Đức

BSCKI Nguyễn Thị Cúc

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng

BS Lê Quang Hợp

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng

BSCKI Phạm Thị Đông

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng

BS Bùi Thị Sim

Bác sĩ Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

BS Đỗ Thị Hà

Bác sĩ Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

BS Cao Thị Hà Vy

Bác sĩ Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

BS Trần Anh Tuấn

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

BS LÊ NGỌC ANH

Bác sĩ Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng