BS Đào Tiến Dân

Trình độ
Bác sĩ Khoa Sản

Chuyên môn
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa/Hỗ trợ sinh sản

Đơn vị công tác
Bệnh viện Phụ sản An Đức

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa đại học y Thái Bình năm 2017.
  • Chứng chỉ chuyên khoa định hướng sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ.
  • Chứng Chỉ Lâm Sàng Hỗ Trợ Sinh Sản tại Bệnh Viện Từ Dũ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH Y

  • Từ 2017 đến nay là bác sĩ chuyên khoa phụ sản/ Hỗ Trợ Sinh Sản tại bệnh viện An Đức

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

  • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa / hỗ trợ sinh sản