BS Lê Quang Hợp

Trình độ
Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng

Chuyên môn
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa

Đơn vị công tác
Bệnh viện Phụ sản An Đức

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Quân y năm 1987
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I nội năm 1996
  • Chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh năm 2013

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH Y

  • Làm công tác Bác sĩ điều trị nội khoa tại Bệnh viện 7 Quân khu 3 Hải Dương từ năm 1989-2012
  • Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh 2013-2016 tại Bệnh viện Sài Gòn Nam Định
  • 2016-2023 Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Phụ sản An Đức

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN