BSCKI Trần Xuân Tới

Trình độ
Trưởng khoa Sản

Chuyên môn
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa

Đơn vị công tác
Bệnh viện Phụ sản An Đức

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, Bác sỹ Y khoa, hệ chính quy khóa X: năm 1983 
  • Hoàn thành BS Chuyên khoa Ngoại cấp I năm 1997
  • Hoàn thành BS Chuyên khoa Sản phụ khoa cấp I năm 2003

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH Y

  • 1984 – 2002 Bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương
  • 2002 – 2016 Bác sĩ công tác tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình
  • 2007 – 2016 Trưởng khoa Sản Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình
  • 2016 – nay : Trưởng khoa Sản Bệnh viện Phụ sản An Đức

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN