BS Bùi Thị Sim

Trình độ
Bác sĩ Khoa khám bệnh - Cận lâm sàng

Chuyên môn
Chuyên khoa Sản Phụ Khoa/Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị công tác
Bệnh viện Phụ sản An Đức

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

  • Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y dược Thái bình năm 2022
  • Có chứng chỉ chẩn đoán hình ảnh cơ bản tháng 8/2023

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH Y

  • Từ tháng 8/2023 – nay: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện phụ sản An Đức

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN