BSCKI. Phạm Quang Huy

Trình độ
Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản An Đức

Chuyên môn

Đơn vị công tác

 QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

  • 1986: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Thái Bình

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH Y

  • 1987-2012: Bác sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy
  • Phó Giám đốc, Bí thư chi bộ Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy
  • 2012-T8/2023: Bác sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
  • Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
  • T8/2023 đến nay: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản An Đức

 KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN